Platelių UDC

Korupcijos prevencija

PLATELIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

 

PLATELIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA