Laisvos darbo vietos

Meninio ugdymo mokytojo (choreografo) - 0,1 et.pagal neterminuotą darbo sutartį
 
Pretendentai turi atitikti Lietuvos respublikos SMM įsak. 2014-08-29 Nr. V-774 kvalifikacinius reikalavimus.